Danh sách bác sĩ

Bệnh Viện Đông Đô

BS BÙI THÀNH ĐẠT

Bệnh Viện E - Hà Nội

THS. BS LÝ ĐỨC NGỌC

Bệnh Viện E - Hà Nội

PGS. TS PHẠM THỊ KIM LAN

Bệnh Viện E - Hà Nội

TS.BS PHAN THẢO NGUYÊN

Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS.BS ĐINH THU HƯƠNG

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

Thạc sĩ, Bác sĩ Reinel Martin Alvarez…

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

BS NGUYỄN XUÂN THÀNH

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

BS NGUYỄN VĂN PHONG

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

BS CK II NGUYỄN BẰNG PHONG

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

BS LÊ ĐỨC HIỆP