PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG THI

Kinh nghiệm - Giải thưởng

Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa. Nguyên Trưởng phòng Thấp Tim Nguyên P.Viện trưởng viện Tim Mạch Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai.

Chuyên khoa Tim  mạch: P.Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ  Phạm Thị Hồng Thi
Chuyên viên đầu ngành Tim Mạch Nội khoa.
Nguyên Phó Viện trưởng – Viện Tim Mạch Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH MINH – BIMEDIC

Địa chỉ: 101+103 Đường Giải Phóng, Hà Nội.

Bệnh Viện Đông Đô- Xã Đàn – Hà Nội

Vui lòng đặt hẹn để có xác nhận hẹn theo lịch làm việc của Bác sĩ tại các cơ sở trên.