BSCKI HỨA THỊ NGỌC HÀ

Kinh nghiệm - Giải thưởng

Các chức danh đảm nhiệm:

  • Bác sĩ Nội Tim mạch
  • Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1980, chuyên khoa cấp I năm 1999.
  • Nguyên phó trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện 198-Bộ Công An
  • Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đông Đô

Bác sĩ Hứa Thị Ngọc Hà – Nguyên phó trưởng khoa Nội tim mạch bệnh viện 198 của Bộ Công An, với 42 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, từng tu nghiệp tại Bệnh viện Volk Polizei KranKenhause, (Bệnh viện Bộ Công An CHDC Đức), Khoa Tim mạch Bệnh viện Royal Melbourne Hospital – Australia, bác sĩ Hà luôn tích cực nghiên cứu, học hỏi và áp dụng nhiều tiến bộ y học hiện đại nhằm mang lại cho người bệnh hiệu quả điều trị cao nhất.