BS BÙI THÀNH ĐẠT

Kinh nghiệm - Giải thưởng

CAN THIỆP TRONG TỔN THƯƠNG PHÂN NHÁNH – KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY VỀ TIM

Tổn thương phân nhánh là một trường hợp tổn thương khó trong can thiệp động mạch vành. Do đó, cần phải có những bàn tay khéo léo, chuyên môn vững vàng mới có thể thực hiện thành công.

Được đào tạo về can thiệp tim mạch tại Trung tâm can thiệp Tim mạch – Viện Tim mạch Việt Nam, Bác sĩ Bùi Thành Đạt đã được cùng các giáo sư đầu ngành của Hội tim mạch Việt Nam thực hiện các ca can thiệp động mạch vành, trong đó có các ca tổn thương phân nhánh tại Bệnh viện Đông Đô.

Là một thành viên trong ê kíp thực hiện can thiệp tim mạch, trong đó có các ca can thiệp khó, bác sĩ Bùi Thành Đạt được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, người bệnh hài lòng về kết quả điều trị và sự nhiệt thành của người bác sĩ trẻ.