TS.BS VŨ HỒNG ANH

Kinh nghiệm - Giải thưởng

TS.BS VŨ HỒNG ANH

Trưởng Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện E

BS Chuyên khoa Tiêu Hóa