BS. Phạm Đức Huấn

Kinh nghiệm - Giải thưởng
  • Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
  • Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
  • Trưởng bộ môn Ngoại – Trường Đại học Y Hà Nội