PGS.TS Đỗ Gia Tuyển

Kinh nghiệm - Giải thưởng

Trưởng khoa Thận- Tiết Niệu BV Bạch Mai