TS.BS DƯƠNG VĂN TRUNG

Kinh nghiệm - Giải thưởng

Trưởng Khoa Ngoại – Tiết Niệu- Bệnh Viện Bưu Điện

Bác sĩ cố vấn – chuyên gia – Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt