Bs. Nguyễn Quốc Dũng

Kinh nghiệm - Giải thưởng
1994-1999: Bác sỹ điều trị- Khoa Chấn thương Chỉnh Hình. Bệnh Viện TWQĐ 108
1999-2001: Thực tập sinh- Khoa Chấn thương Chỉnh hình Đại học Tổng hợp Ulm. CHLB Đức.
2001-2003: Học viên Cao học- Hệ sau Đại học – Học viện Quân Y.
2003- 2005: Bác sỹ điều trị – Khoa Phẫu thuật khớp. Viện CT-CH. Bệnh viện TWQĐ 108.
2005-2006: Bệnh xá trưởng – Bệnh xá Đảo Sinh tồn lớn – Vùng IV Hải Quân.
2006-2010: Nghiên cứu sinh – Hệ sau Đại học – Học viện Quân Y
2009- Đến nay: Phó Chủ nhiệm khoa- Khoa Phẫu thuật khớp. Viện CT-CH. Bệnh viện TWQĐ 108.