TS. Vũ Trường Khanh

Kinh nghiệm - Giải thưởng

Nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa, gan mật- Bệnh Viện Bạch Mai

Trưởng khoa Tiêu hóa, gan mật- Bệnh Viện Tâm Anh