THS. BS TRẦN NAM CHUNG

Kinh nghiệm - Giải thưởng

THS. BS TRẦN NAM CHUNG

Phó Trưởng Khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện E

Bác sĩ Cơ Xương Khớp- Chi nhánh Phòng Khám của Bệnh Viện RAFFLES – HANOI