Nguyễn Lân Việt

Kinh nghiệm - Giải thưởng

– Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam
– Nguyên Viện trưởng Viện tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai
– Trưởng ban cố vấn Bệnh viện Đông Đô

Bác sỹ chuyên khoa Nội – Tim Mạch