Hotline: 0912 508 550

Bệnh viện Bắc Thăng Long

Lịch sử hình thành và phát triển

Từ năm 1965 giặc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ra Miền Bắc nước ta. Năm 1966 đã đánh phá thành phố Thái Nguyên và Khu công nghiệp Gang thép Thái nguyên. Trước tình hình đó Khu Gang thép thực hiện chủ trương của Chính phủ tạm ngừng xây dựng. Các công trường xây dựng được tách ra thành lập Công ty xây dựng công nghiệp đi xây dựng công nghiệp và xây dựng quốc phòng ở các địa phương khắp Miền Bắc.

Về công tác y tế, Phòng Y tế và Bệnh viện gang thép Thái nguyên cũng tách ra một bộ phận để đi theo phục vụ nhiệm vụ chính trị nêu trên, lúc đó gọi là Phòng Y tế Công ty xây dựng công nghiệp ( Tháng 6 năm 1966).

Địa điểm đóng tại thôn Vân Dương - xã Đồng Tiến - huyện Phổ Yên- tỉnh Bắc Thái, với biên chế 14 CBCNV.

Đến ngày 15/8/1966 do địa điểm bệnh xá gần bãi tên lửa và gần khu xăng dầu Lương Sơn không được an toàn nên lại được di chuyển về thôn Xuân Trù - xã Đại Xuân - huyện Phổ Yên - tỉnh Bắc Thái.

Cơ sở lúc đó gồm:

- 6 gian nhà tranh làm phòng khám đa khoa.

- 4 gian nhà tranh làm văn phòng.

- Mua 1 khu nhà dân làm nhà ăn và nơi điều trị bệnh nhân.

Tổng cộng khoảng gần 20 gian nhà tranh tre nứa nằm rải rác d­ưới các dãy tre làng; còn lại hoàn toàn ở nhà dân.

Biên chế 50 giường bệnh và hơn 30 CBCNV vừa làm chuyên môn vừa lao động xây dựng cơ sở.

* Nhiệm vụ chuyên môn:

- Chỉ đạo công tác y tế các đơn vị cơ sở.

- Cung cấp toàn bộ các thiết bị y tế , thuốc men cho cơ sở.

- Quản lý sức khỏe và điều trị bệnh nhân ốm đau khi các đơn vị gửi về.

* Địa bàn phục vụ lúc đó (Gồm 10 đơn vị, công ty):

- CBCNV xí nghiệp xây lò (Tổng đội xây lò) ở Kỳ Sơn- Hòa Bình

- Tổng đội 3 xây dựng quốc phòng ở Bình Gia tỉnh Lạng Sơn.

- Tổng đội 28, tổng đội 64 xây dựng quốc phòng ở Hữu Lũng- Lạng Sơn.

- XN Nông cụ I, II (Tiền thân là XN sản xuất cơ khí) ở Tân Cương- Đồng Hỷ - Bắc Thái.

- Xí nghiệp vận tải ở Lương Sơn- Bắc Thái.

- Xí nghiệp kết cấu kim loại ở Phú Bình- Bắc Thái.

- Xí nghiệp lắp máy.

- Khối cung ứng vật t­ư ở Phổ Yên- Bắc Thái.

- Xí nghiệp đ­ường ống ở Đồng Hỷ.

- Xí nghiệp đ­ường dây và trạm ở Bắc Ninh- Hà Bắc và một bộ phận ở Thái Bình.

Hàng tháng cán bộ của Phòng y tế và bệnh xá xuống các cơ sở hoàn toàn đi bằng xe đạp (có khi còn đèo nhau). Các cơ sở lên lấy thuốc dụng cụ trên bệnh xá cũng bằng xe đạp. Sinh hoạt và mọi hoạt động là bao cấp 100%.

Đến tháng 4/1967 vừa xây dựng phương án thành lập bệnh viện vừa tiếp tục xây dựng cơ sở ra nơi sơ tán dọc ven sông Cầu, chạy dài khoảng 2,5km cũng bằng nhà tranh tre, nứa lá rải rác d­ưới các lùm cây trám và bãi tre thuộc các thôn Thùa Lâm, Yên Chung, Nguyễn Hậu (xã Tiền Phong) huyện Phổ Yên. Thôn Hà Trạch (xã Hà Châu) huyện Phú Bình.

Đến ngày 20/12/1967 Bộ Công nghiệp nặng ra quyết định thành lập bệnh viện 100 giường (Thứ trưởng Bùi Đình Đổng ký) Từ đó mở ra giai đoạn mới. Bệnh viện chính thức đi vào hoạt động tại địa điểm ven sông Cầu thuộc xã Tiền Phong - huyện Phổ Yên - tỉnh Bắc Thái.

Ngày 20 – 12 – 1967 đã trở thành ngày truyền thống của Bệnh viện.

Theo suốt chặng đường của lịch sử, Bệnh viện đã có các tên gọi như sau :

(1) Bệnh viện Công ty xây dựng Công nghiệp.

Đến cuối năm 1968 đầu năm 1970 Bộ Công nghiệp lại tách ra:

- Bộ Cơ khí luyện kim

- Bộ Điện và Than

- Tổng cục hóa chất.

Lúc đó bệnh viện lại tách ra một bộ phận sang phục vụ Bộ Cơ khí luyện kim. Công ty xây dựng Công nghiệp chuyển thành Công ty xây dựng Điện và Than nên tên bệnh viện được Giám đốc Công ty quyết định đổi thành:

(2) Bệnh viện công ty xây dựng Điện và Than.

(Thường gọi tắt là bệnh viện Điện Than)

Địa bàn và đối t­ượng phục vụ của bệnh viện lúc này gồm 19 đơn vị thuộc Công ty tập trung phần lớn về vùng mỏ Quảng Ninh.

Cụ thể là:

- XN xây lắp 4 ở Mạo Khê.

- XN xây lắp 5 ở Vàng Danh

- XN xây lắp 8 ở Cẩm Phả.

- XN xây lắp 6 ở Mông Dương.

- XN xây lắp 3 ở Cọc 6.

- XN Đá vôi ở Yên lập Quảng ninh.

- XN cơ khí thi công ở Uông Bí.

- XN cơ giới thi công ở Quảng Ninh.

- XN Xây lắp 1 làm các công trình điện ở khu vực Hà Nội

- XN Xây lắp 2 làm các công trình điện ở khu vực Bắc Thái.

- XN bê tông, XN gỗ ở Đa Phúc.

- XN vận tải ở Cổ Loa Đông Anh

- XN kết cấu kim loại ở Yên Viên- Hà Nội

- XN xây lắp 7 ở Cầu Giành tỉnh Nam Định.

Giai đoạn này để phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho công nhân được thuận tiện bệnh viện đã thành lập một phòng khám 2 tại Thị xã Cẩm Phả để giải quyết cấp cứu và điều trị các bệnh tật thông thường cho công nhân ở khu vực Quảng Ninh.

Với đặc điểm ở ven sông nên hàng năm bệnh viện đều ngập lụt. Đặc biệt là năm 1971-1972 bệnh viện trải qua 2 trận lụt lớn 3/4 cơ sở của bệnh viện bị hư­ hỏng. Công ty đã cấp kinh phí, bệnh viện huy động lực lư­ợng CBCNV vừa làm tốt chuyên môn, vừa lao động xây dựng cơ sở, vừa tổ chức học tập, nghiên cứu khoa học, tự xây dựng lại nhà cửa với sự giúp đỡ tận tình của địa phương từ các cụ phụ lão, chị em phụ nữ, đoàn thanh niên địa phương đã giúp đỡ về vật chất và nhân lực để khắc phục hậu quả lũ lụt sửa chữa lại bệnh viện cụ thể là:

- Nhân dân, đoàn thể xã Tiên Phong- Phổ Yên.

- Nhân dân, đoàn thể xã Hà Châu- Phú Bình.

- Nhân dân xã Quyết Tiến- Hiệp Hoà- Hà Bắc đã ủng hộ hàng ngàn cây tre.

- Nhân dân xã Trung Hòa- Hà Bắc đã góp gạo tiền và người đến làm hộ hàng ngàn ngày công. Tổng cộng tre vầu, nứa ủng hộ đến 4000 cây... nên chỉ trong thời gian ngắn Bệnh viện lại hoạt động bình thường.

Để tránh hậu quả của lũ lụt gây ra hàng năm cuối năm 1972 Bệnh viện xây dựng cơ sở vào phía trong đê. Địa điểm này cách quốc lộ 3 khoảng 10 km. Hàng tuần có lịch bố trí xe di chuyển bệnh nhân ra viện đến bến tàu xe Phổ Yên và đón bệnh nhân vào viện nếu có.

Và cũng năm 1972 Bộ Điện và Than lại tách ra thành Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than. Bệnh viện thuộc Bộ Than nên lại được đổi tên thành:

(3) Bệnh viện công ty xây dựng Mỏ Than.

Đến năm 1976 sau khi giải phóng Miền Nam, chiến tranh chống Mỹ cứu nước chấm dứt Bệnh viện được Bộ Y tế, Bộ chủ quản và Công ty cho phép xây dựng bệnh viện bán kiên cố tại xã Đồng Tiến huyện Phổ Yên tỉnh Bắc Thái (cách quốc lộ 3 là 2km). Đến năm 1978 hoàn chỉnh và bệnh viện được chuyển từ nơi sơ tán ra.

Cuối năm 1977 đầu năm 1978 Bộ Mỏ và Than tách chia Công ty xây dựng mỏ than thành:

- Công ty Xây lắp I ở Đông Anh

- Công ty xây lắp Cẩm Phả.

- 1 bộ phận sát nhập vào Công ty Uông Bí.

Bệnh viện được giao cho Công ty xây lắp I quản lý nên tên của bệnh viện được đổi thành:

(4) Bệnh viện Công ty Xây lắp I.

Địa điểm vẫn đóng tại Phổ Yên Bắc Thái.

Địa bàn phục vụ của bệnh viện chủ yếu khu vực Đông Anh và Bắc Thái.

Đến năm 1980 Bộ thành lập Công ty than III, bệnh viện được giao cho Công ty than III quản lý, tên của bệnh viện lại đổi thành:

(5) Bệnh viện Công ty than III.

Bệnh viện có nhiệm vụ quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCNV thuộc Công ty than III nằm rải rác ở các tỉnh Bắc Thái, Lạng Sơn, Nghệ An, Đà Nẵng...

Đến ngày 16/04/1990 để sắp xếp lại sản xuất hợp lý của Công ty Than III. Bộ trưởng Bộ Năng Lượng quyết định thành lập: Trung tâm y tế Công ty than III. Trên cơ sở nhiệm vụ và biên chế của Bệnh viện + Viện điều dưỡng + Bộ phận y tế của cơ quan công ty.

Địa điểm của Trung tâm đặt tại trụ sở của Bệnh viện tại Phổ Yên- Bắc Thái nên tên gọi chuyển thành:

(6) Trung tâm y tế Công ty Than III.

(QĐ số 189 NL/TCCB-LĐ ngày 16/04/1990 Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải ký). 

Đến tháng 5/1992 Bộ Năng Lượng có văn bản số 992 NL/TCCB-LĐ cho phép Trung tâm chuyển cơ sở từ Phổ yên Bắc Thái về Đông Anh- Hà Nội và Giám đốc công ty than III có quyết định số 312 CTT3/TCCB-LĐ cho phép Trung tâm chuyển địa điểm đến và sử dụng trụ sở của Công ty than III (gồm 1 nhà 5 tầng và 40 gian nhà cấp 4) để làm cơ sở của Trung tâm.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn với sự cố gắng của tập thể CBCNV cùng với sự giúp đỡ của công ty, của các đơn vị bạn, Trung tâm đã di chuyển, cải tạo các phòng kỹ thuật, sắp xếp ổn định các khoa phòng và đến ngày 27/08/1992 Trung tâm đã hoạt động bình thường ở cơ sở mới tại Đông Anh- Hà Nội.

Giai đoạn này cũng là bước ngoặt lịch sử của Trung tâm.

Do nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho công nhân toàn ngành ngày càng cao, ngoài việc phục vụ cho CBCNV thuộc Công ty than III, Trung tâm còn giúp Bộ hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, y tế lao động trong toàn Ngành là đầu mối thực hiện BHYT và các chương trình y tế quốc gia của Ngành... Nên đến ngày 06/01/1993 Bộ trưởng Bộ Năng Lượng đã quyết định đổi tên Trung tâm y tế Công ty than III thành:

(7) Trung tâm y tế Lao động Năng Lượng.

(QĐ số 22 NL/TCCB-LĐ ngày 06/01/1993 Bộ trưởng Thái Phụng Nê ký)

Do Bộ Năng L­ượng thành lập 2 Tổng công ty Than Việt Nam và Điện Việt Nam. Trung tâm y tế lao động Năng Lượng lại thuộc Tổng công ty than Việt Nam quản lý nên đến ngày 04/03/1995 Bộ trưởng Bộ Năng Lượng lại quyết định đổi tên Trung tâm y tế Lao động Năng Lượng thành:

(8) Trung tâm y tế Lao động Ngành Than.

(QĐ số 129 NL/TCCB-LĐ ngày 04/03/1995. Bộ trưởng Thái Phụng Nê ký) đổi tên Trung tâm y tế Lao động Năng Lượng thành "Trung tâm y tế Lao động ngành Than" là đơn vị thành viên của Tổng công ty than Việt Nam. Trung tâm Y tế Lao động ngành Than là đơn vị chủ quản có 200 giường bệnh và có 05 đơn vị trục thuộc đó là :

- Trung tâm Y tế Than khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Trung tâm Y tế Than khu vực Hòn Gai – Quảng Ninh.

- Trung tâm Y tế Than khu vực Vàng Danh – Quảng Ninh.

- Trung tâm Y tế Than khu vực Mạo Khê – Quảng Ninh

- Trung tâm Y tế Dự phòng Than khu vực Nội địa – Đông Anh – Hà Nội.

Đầu năm 2000 Ban đổi mới Doanh nghiệp của Chính phủ đã khảo sát và đề xuất chuyển các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Tổng công Nhà nước về địa phương quản lý. Vào thời điểm đó Tổng công ty Than Việt nam đã đồng y chuyển các đơn vị y tế trực thuộc về địa phương quản lý theo ngành dọc, các Trung tâm y tế tại khu vực Quảng Ninh được chuyển về Tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Trung tâm Y tế Lao Động ngành Than tại Đông Anh việc chuyển giao được thực hiện như sau :

Bệnh viện 200 giường được sát nhập vào Trung tâm Y tế Dự phòng Than khu vực Nội địa, đồng thời chuyển giao Trung tâm y tế Than khu vực Nội địa từ ngành Than về thành phố Hà Nội – trực thuộc Sở Y tế (Quyết định số 17/2000/QĐ-BCN).

Tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Lao động ngành Than vẫn được giữ nguyên tại ngành Than cho đến nay.

Năm chuyển giao thiên niên kỷ cũng là bước ngoặt lịch sử của bệnh viện Bắc Thăng Long. Với trên 30 năm phục vụ trong ngành Công Nghiệp, Ngày 12/5/2000 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định số 47/QĐUB tiếp nhận và bàn giao bệnh viện từ Tổng Công ty than Việt Nam về Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và giao cho Sở Y tế Hà Nội quản lý.

Ngày 03/7/2000 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 67/QĐ-UB về việc thành lập "Bệnh viện Bắc Thăng Long". Từ đây Bệnh viện đã trực thuộc Sở Y tế Hà Nội và hoạt động theo hệ thống Y tế Thủ đô.

Tin liên quan

Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Dịch vụ

Nhận thông báo

Liên hệ

  - Dịch vụ đặt hẹn cho người VN  và người nước ngoài khám chuyên khoa sâu và điều trị các ca bệnh nặng về ung thư, thần kinh, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, các bệnh máu, đặt hẹn phẫu thuật, điều trị tại các bệnh viện tại Hà Nội và nước ngoài. Miễn phí phiên dịch tiếng Anh-Pháp-Đức-Hàn-Trung-Thái.

- Khám sức khỏe định kỳ liên bệnh viện, phòng khám tại Hà Nội - TP HCM và các tỉnh phía Bắc với giá ưu đãi và dịch vụ chuyên nghiệp.

- Hội chẩn trực tuyến/ cung cấp toàn bộ dịch vụ vận chuyển, hỗ trợ y tế với xe cứu thương và máy bay cứu thương/ đào tạo sơ cứu ..v..v..

VPĐD: VTN INTERNATIONAL HEALTH

Tầng 16-1608 - Vincom TNR tower- 154 Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 024-66527489 

Mobile: 0912 508 550

Email: dichvukhachhang@benhvienvietnam.com.vn

* Website đang trong quá trình xây dựng và đang tiếp tục cập nhật thông tin